Nadat de pup zijn 1ste inenting heeft gehad, kunt u starten met de puppentraining (zie verder bij: leeftijd hond / cursist). De hond mag zich naar andere honden / cursisten niet agressief opstellen. Gebeurt dit wel, dan zal u samen met uw hond verwezen worden naar een gedragstherapeut. Deze overlegt met u hoe verder te handelen.

Er wordt getraind op een hondvriendelijke manier. Dit houdt in dat er niet gewerkt wordt met een slipketting en er beloond wordt met voer en/of een vriendelijk woord. De bedoeling is dat uw pup met u en andere pups sociaal leert om te gaan. Dit gebeurt op een speelse manier. De duur van deze cursus is 10 tot 12 weken. Hierna volgt een examentje. Slaagt u hiervoor dan kunt u kiezen om door te gaan met de Gehoorzame Hond cursus.

In verband met grote toeloop kan er een wachtlijst zijn voor puppen. We proberen er alles aan te doen om deze wachtlijst zo kort mogelijk te houden.

Minimale leeftijd van de hond: 8 weken. 
Kantine, Bergschenhoek, Lage Bergse Bos
Bunzingpad 1 (navigatie Bosweg)

Kantine, Capelle a/d IJssel, Rivium
Rivium Promenade 5

Banner Prins


Banner Raad van Beheer